Hakkımızda

1994 yılında Sinop Anadolu Lisesi'ni, 1998 yılında Marmara Üniversitesi  Hukuk Fakültesi'ni bitirdim.Yüksek Lisansımı ise 2002 yılında Marmara  Üniversitesi Avrupa Birliği  Enstitüsü Avrupa Birliği  Hukuku Bölümü'nde tamamladım.Yüksek lisans çalışmam  rekabet hukuku ve uyumlu eylemler kavramı  üzerine yoğunlaşmıştır. 

2003 ile 2011 yılları arasında"Türk Telekomunikasyon AŞ''nin kısmi zamanlı sorumlu avukatlık görevini üstlendim. Bu süre zarfında Türk Telekomunikasyon AŞ başta olmak üzere çeşitli kişi ve kurumların hukuk danışmanlığı ve avukatlığını yaptım. 
İş hukuku(işçi alacaklarının hesaplanması), sosyal güvenlik (emeklilik, sosyal sigortalılık statüsü),  icra ve alacak davalarında hesap bilirkişiliği, yine maddi tazminat(aktüerya) konularında uzun süredir bilirkişilik yapmaktayım.
 

TBB Uluslararası ilişkiler Birimince gerçekleştirilen “Türk Avukatların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Uygun Olarak Eğitilmesi Projesi”nde görev yaptım.

Özel olarak ilgi duyduğum Medeni Usul - İcra İflas Hukuku, iş Hukuku, Aile Hukuku, Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku  alanlarında makale, karar incelemesi, mevzuat tercümesi vb. çalışmalarım  bulunmaktadır.