Bülent Sabri Akpunar

 

AVUKAT  LL.M. Eur 

Uzmanlık Alanları

  İŞ HUKUKU

  Kıdem/ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin, hafta tatili, arabuluculuk, iş Kazası, Rücu  ve işe  iade davaları

  TAZMİNAT HUKUKU

  Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, Kaza, Tıbbi Hata, Mobbing davaları

  EŞYA HUKUKU

  Tapu,tescil,iptal,orman tazminat,  kadastro,ecrimisil, izaleyi şuyuu, zilyetlik davaları

  AİLE HUKUKU

   Boşanma davası, nafaka, velayet, mal paylaşımı, aile konutu davaları

  İDARE HUKUKU

  İptal ve tam yargı davaları, imar davaları, idari para cezaları, memur davaları

  TİCARET  HUKUKU

  Kambiyo senetleri, fatura, şirket işlemleri, kooperatifler hukuku, özel sigorta davaları

  SOSYAL SİGORTALAR HUKUKU

   Emeklilik Davaları, hizmet tespiti, kurum işleminin iptali, idari para cezaları davaları

  BORÇLAR HUKUKU

   Kira,tahliye, kefalet, vekalet, kat karşılığı inşaat, eser sözleşmeleri

  TÜKETİCİ HUKUKU

  Ayıplı ürün ve hizmet davaları, İade, banka kredi sözleşmelerinden doğan davalar 

  ULUSLARARASI HUKUK

  Tanıma ve tenfiz davaları, mülteci hukuku, yabancılık unsuru taşıyan davalar

  CEZA HUKUKU

  Savcılık ve mahkeme sanık, katılan, mağdur vekilliği 

  İCRA HUKUKU

  Alacak tahsili, icra işlemleri menfi tespit, tasarrufun iptali